Bij kinderdagverblijf Boefjes lezen we elke dag boekjes voor. Dit kan individueel of in groepjes in de leeshoek, voor het slapen gaan of gezamenlijk aan tafel. Voorlezen stimuleert namelijk de taal- en emotionele ontwikkeling van het kind.
De leidster leest het boek voor en betrekt de kinderen bij de inhoud van het boek. Waar gaat het boek over? Wat zie je op het plaatje? Welke kleuren en vormen zijn er te zien? Op deze manier behandelen we samen met de kinderen de boekjes.