Over Boefjes

Kinderdagverblijf Boefjes biedt een kleinschalige, gezellige, geborgen en veilige plek voor alle kinderen van 0-4 jaar. We zijn gelegen in de wijk Keizerslanden te Deventer. In de buurt vindt u het winkelcentrum, twee speeltuinen en het park.
De ingang bevindt zich aan de achterkant van het pand waar zich ook onze buitenspeelplaats bevindt.
Naast de aparte ingang is er een aparte slaapruimte aanwezig.
Aan de voorkant van het pand bevindt zich de speelruimte waar verschillende speelhoeken zijn gecreëerd. Hier kunnen de kinderen lekker spelen, leren en ontdekken.

Kleine organisatie met directe aanspreekpunten

Kinderdagverblijf Boefjes is een kleine organisatie met directe aanspreekpunten. We werken met vaste leidsters (eigenaren). Hierdoor kunnen de leidsters een sterke vertrouwensband met de kinderen opbouwen en voelen zij zich bij ons vertrouwd, waardoor kinderen zichzelf kunnen zijn en zich optimaal kunnen ontwikkelen tot een eigen individu.

Kinderdagverblijf Boefjes is een plek waar samen spelen, leren, ontwikkelen, ontmoeten en ontdekken centraal staat.

VVE

Ieder kind is uniek. Kinderdagverblijf Boefjes vindt het belangrijk dat ieder kind zich kan ontwikkelen op eigen niveau. Kinderen ontwikkelen zich als individu maar ook binnen de groep. De leidsters zien er op toe dat ieder kind zich welkom voelt bij kinderdagverblijf Boefjes.

Met de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) methode Uk & Puk, stimuleren we kinderen van 0-4 jaar op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. De methodiek biedt elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Er worden gedurende het jaar tien thema’s aangeboden die ieder vijf tot zes weken duren.

De tien thema’s zijn:

 1. Welkom Puk!
 2. Wat heb jij aan vandaag?
 3. Eet smakelijk!
 4. Dit ben ik!
 5. Reuzen en kabouters
 6. Regen
 7. Hatsjoe!
 8. Knuffels
 9. Oef, wat warm!
 10. Ik en mijn familie

Voor peuters die bijna naar de basisschool gaan is er een extra thema: “Ik ben bijna 4!”  Hierin wordt de peuter voorbereid op de overgang van kindercentrum naar basisschool.

 GGD

Kinderdagverblijf Boefjes wordt gecontroleerd door de GGD. Deze controleert jaarlijks of wij voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. Deze controleert onder andere:

 • De inrichting en het gebruik van de ruimtes waar kinderen komen (risico- en gezondheid en veiligheid inventarisatie);
 • Hoe de leidsters met de kinderen omgaan en het pedagogisch beleidsplan;
 • De werkwijze van de leidsters;
 • Of de leidsters een VOG in het bezit hebben.

De GGD stelt na het bezoek een inspectierapport op. Elke kinderopvang moet het rapport online zetten. De ouders moeten inzicht kunnen krijgen in de rapporten die de GGD opstelt.
De inspectierapporten kunt u vinden op de website, maar zijn ook in te zien bij het kinderdagverblijf.

Visie

Kinderopvang is veel meer dan het puur opvangen van kinderen. Kinderdagverblijf Boefjes vindt het belangrijk dat volwassenen en kinderen, zowel onderling als met elkaar, respectvol met elkaar omgaan. De leidster gaat sociaal emotionele relaties aan met de kinderen die zowel recht doen aan ieder individueel kind als aan de groep. De leidster biedt structuur, veiligheid en geborgenheid aan, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.

De nadruk ligt op de kwaliteiten van het kind. Alle kinderen hebben kwaliteiten die door ons, maar ook door het samen zijn met andere kinderen worden herkend, ontwikkeld en bevestigd. De meerwaarde van kinderopvang komt voort uit het samen zijn met anderen, het leren van en met elkaar, waarbij tevens het individuele kind gezien wordt.

Bij kinderdagverblijf Boefjes staat het kind en zijn ontwikkeling centraal. De uitgangspunten die kinderen nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en plezier te hebben:

 • Welbevinden en betrokkenheid;
 • Ruimte voor eigenheid;
 • Vertrouwen, respect en positieve benadering;
 • Een veilige, uitdagende en betekenisvolle omgeving;
 • Actieve pedagogische medewerksters.

Klachtenbeleid

Kinderdagverblijf Boefjes wil een goede service bieden. Het is daarom van belang dat u als ouder/ verzorger laat weten als u niet tevreden bent.

U kunt uw klacht door middel van een klachtenformulier invullen. Wij zullen de klacht zo spoedig mogelijk behandelen en hopen samen met u naar een goede oplossing of verbetering te zoeken.

Oudercommissie

De oudercommissie  bestaat uit een groep ouders die samen de oudercommissie van
kinderdagverblijf Boefjes vormen. Hun doel is om de belangen van kinderen en hun ouders
zo goed mogelijk te behartigen.
De oudercommissie heeft een belangrijke adviserende rol over pedagogisch beleid, personeelsbeleid, veiligheid, voeding, gezondheid, hygiëne en andere aspecten van kwaliteit.