Op het moment dat u als ouder besluit om uw kind naar de opvang te brengen zal u ook een stukje van uw privacy gaan prijsgeven. Op onze groep wordt gevraagd om een inschrijfformulier in te vullen waarop bepaalde privégegevens genoteerd worden. Kinderdagverblijf Boefjes vindt het belangrijk dat iedereen die met privacygevoelig materiaal wordt geconfronteerd zich hiervan bewust is en daar ook op een adequate manier mee om kan gaan. Om voor iedereen duidelijk te maken hoe er op de opvang om wordt gegaan met privacygevoelige gegevens van ouders, kinderen en medewerkers is er een protocol opgesteld. Deze kunt u vinden op onze locatie.