De oudercommissie  bestaat uit een groep ouders die samen de oudercommissie van kinderdagverblijf Boefjes vormen. Hun doel is om de belangen van kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te behartigen.
De oudercommissie heeft een belangrijke adviserende rol over pedagogisch beleid, personeelsbeleid, veiligheid, voeding, gezondheid, hygiëne en andere aspecten van kwaliteit.