Kinderopvang is veel meer dan het puur opvangen van kinderen. Kinderdagverblijf Boefjes vindt het belangrijk dat volwassenen en kinderen, zowel onderling als met elkaar, respectvol met elkaar omgaan. De leidster gaat sociaal emotionele relaties aan met de kinderen die zowel recht doen aan ieder individueel kind als aan de groep. De leidster biedt structuur, veiligheid en geborgenheid aan, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.

De nadruk ligt op de kwaliteiten van het kind. Alle kinderen hebben kwaliteiten die door ons, maar ook door het samen zijn met andere kinderen worden herkend, ontwikkeld en bevestigd. De meerwaarde van kinderopvang komt voort uit het samen zijn met anderen, het leren van en met elkaar, waarbij tevens het individuele kind gezien wordt.

Bij kinderdagverblijf Boefjes staat het kind en zijn ontwikkeling centraal. De uitgangspunten die kinderen nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en plezier te hebben:

  • Welbevinden en betrokkenheid;
  • Ruimte voor eigenheid;
  • Vertrouwen, respect en positieve benadering;
  • Een veilige, uitdagende en betekenisvolle omgeving;
  • Actieve pedagogische medewerksters.