Kinderdagverblijf Boefjes werkt aan de kwaliteitsboom. De kwaliteitsboom helpt kinderopvangorganisatie en hun pedagogisch werkers in het maken van een concreet werkplan, gebaseerd op het pedagogisch beleidsplan.