Kinderdagverblijf Boefjes wordt gecontroleerd door de GGD. Deze controleert jaarlijks of wij voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. De GGD controleert onder andere:

  • De inrichting en het gebruik van de ruimtes waar kinderen komen (risico- en gezondheid en veiligheid inventarisatie);
  • Hoe de leidsters met de kinderen omgaan en het pedagogisch beleidsplan;
  • De werkwijze van de leidsters;
  • Of de leidsters een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in het bezit hebben.

De GGD stelt na het bezoek een inspectierapport op. Elke kinderopvang moet het rapport online zetten. De ouders moeten inzicht kunnen krijgen in de rapporten die de GGD opstelt.

De inspectierapporten kunt u hieronder vinden, maar zijn ook in te zien op het kinderdagverblijf.